Vīzas un uzturēšanās atļaujas

Sukurta 2019.10.23 / Atnaujinta 2020.02.14 13:32

Informējam, ka sakarā ar grozījumiem konsulāro funkciju veikšanas organizēšanā no 2019. gada 22. decembra Lietuvas Republikas vēstniecība Latvijas Republikā nepieņems un neizskatīs Šengenas vai nacionālās vīzas pieteikumus.

Par visiem jautājumiem, kas saistīti ar ceļošanu Šengenas zonā, trešo valstu pilsoņiem, kas likumīgi uzturas Latvijā, ir jākonsultējas ar Latvijas Migrācijas dienestu.

Saskaņā ar 26.07.2019. grozījumiem Lietuvas Republikas likumā “Par ārvalstnieku tiesisko stāvokli”, no 2019. gada 1. septembra stājās spēkā izmaiņas, kas paredz, ka konsulārajās iestādēs dokumentus uzturēšanās atļauju pieprasīšanai var iesniegt tikai tie ārvalstnieki, kuriem ir tiesības atjaunot Lietuvas Republikas pilsonību saskaņā ar kārtību, kas noteikta likumā par Lietuvas Republikas pilsonību, lietuviešu izcelsmes personas un ārvalstnieki, kuri tiek pārvietoti uzņēmuma ietvaros. Visi pārējie ārvalstnieki dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniedz Migrācijas departamentā Lietuvā.


 

Ja esat Eiropas Savienības pilsonis, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts pilsonis vai ES pilsoņa ģimenes loceklis vai cita persona, kurai saskaņā ar ES tiesību aktiem ir tiesības uz brīvu pārvietošanos ES, ieceļojot Lietuvā vai pie ES pilsoņa vai Lietuvas pilsoņa, kurš ir izmantojis tiesības uz brīvu parvietošanos ES, varat uzturēties Lietuvas Republikā ne ilgāk kā 3 mēnešus no pirmās ieceļošanas dienas.

Ja neesat ES pilsonis un:

plānojat apmeklēt Lietuvas Republiku ne ilgāk kā 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā, jūs varat ieceļot:

  • uz bezvīzu režīma pamata, ja uz jums attiecas bezvīzu ieceļošanas kārtība;
  • ar derīgu Šengenas vīzu, ja uz jums neattiecas bezvīzu ieceļošanas kārtība.

Detalizētāka informācija

Ja vēlaties uzturēties ilgāk kā 90 dienas 180 dienu laikposmā, ir nepieciešama:

  • nacionālā vīza
  • vai termiņuzturēšanās atļauja.

Detalizētāka informācija

Ja vēlaties ieceļot Lietuvā, lai strādātu:

Detalizētāka informācija

Lai saņemtu nacionālo vīzu, jums jāvēršas:

  • Lietuvas vēstniecībā ārpus Šengenas zonas vai izmantojot ārpakalpojumu sniedzēju vīzu pieteikumiem, ja atrodaties ārzemēs;
  • Migrācijas departamenta Viļņas, Kauņas vai Klaipēdas filiālēs, ja jūs likumīgi uzturaties Lietuvā.

Lēmumu par nacionālās vīzas izsniegšanu pieņem 15 kalendāro dienu laikā pēc visu dokumentu iesniegšanas. Atsevišķos gadījumos šo laikposmu var pagarināt līdz  30 kalendārajām dienām. Izņēmuma kārtā, ja ir nepieciešami papilddokumenti, šo laikposmu var pagarināt līdz 60 kalendārajām dienām.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha