Tematy Zaznacz wszystkoZaznaczyć wszystko

Wiadomości Drukować RSS

G. Landsbergis: przełom w wojnie będzie uzależniony od udzielania Ukrainie dalszej pomocy wojskowej

Data utworzenia 2022.07.18 / Aktualizacja 2022.07.20 17:08
   G. Landsbergis: przełom w wojnie będzie uzależniony od udzielania Ukrainie dalszej pomocy wojskowej
   G. Landsbergis: przełom w wojnie będzie uzależniony od udzielania Ukrainie dalszej pomocy wojskowej
   G. Landsbergis: przełom w wojnie będzie uzależniony od udzielania Ukrainie dalszej pomocy wojskowej

   18 lipca minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis wziął udział w posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej (UE) w Brukseli w Belgii, podczas którego omówił wojnę Rosji przeciwko Ukrainie i dalsze działania UE w zakresie udzielania wszelkiego rodzaju pomocy Ukrainie, w tym jej odbudowę. Podczas Rady osiągnięto polityczne porozumienie w sprawie dodatkowej pomocy wojskowej dla Ukrainy w wysokości 500 mln euro. 

   „W obliczu wojny Rosji przeciwko Ukrainie, UE i nasi partnerzy wykazali się bezprecedensową jednością i determinacją. Musimy to kontynuować i pomóc Ukrainie wygrać tę wojnę. Przełom w wojnie będzie zależeć od dalszej naszej pomocy wojskowej Ukrainie, dlatego niezwykle ważne jest zapewnienie jej trwałości i długofalowości” – powiedział minister G. Landsbergis i cieszył się osiągniętym porozumieniem w sprawie dodatkowego wsparcie wojskowego dla Ukrainy w wysokości 500 mln euro w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju.

   Minister także podkreślił, że konieczne jest dalsze zaostrzanie sankcji wobec Rosji oraz współpraca z organizacjami międzynarodowymi w celu pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za zbrodnie wojenne i łamanie praw człowieka na Ukrainie.

   Zdaniem ministra, ważne jest, by proces odbudowy i rekonstrukcji Ukrainy był ciasno związany z niezbędnymi reformami na Ukrainie, które przybliżyłyby do perspektywy członkostwa w UE.

   „W zeszłym tygodniu w Lugano omówiliśmy plan odbudowy i rekonstrukcji Ukrainy oraz naszą pomoc w tym celu. Czas przejść od dyskusji o odbudowie Ukrainy do realizacji. Po historycznej decyzji Rady Europejskiej o przyznaniu Ukrainie statusu państwa kandydującego, UE wraz z rządem Ukrainy i partnerami międzynarodowymi powinna objąć przewodnictwo w odbudowie Ukrainy i przykładać dużą wagę do wdrażania reform, które przybliżą Ukrainę do członkostwa w UE” – powiedział minister i podkreślił, że także ważne jest znalezienie sposobów na konfiskatę sankcjonowanych aktywów rosyjskich i wykorzystanie ich na odbudowę Ukrainy.

   Ministrowie spraw zagranicznych UE omówili także dalsze kroki w rozwoju dyplomacji cyfrowej UE.

   „Agresja Rosji przeciwko Ukrainie pokazała jakie zagrożenie dla bezpieczeństwa UE, rozwoju gospodarczego i demokracji stwarzają ataki hybrydowe na infrastrukturę strategiczną, niewłaściwe wykorzystywanie technologii cyfrowych i manipulowanie informacją. W celu zapewnienia bezpieczeństwa UE w dygitalizującym się świecie ważne jest nie tylko wzmacnianie naszych zdolności i odporności społeczeństwa na zagrożenia cyfrowe, ale także pogłębianie współpracy z naszymi partnerami, przede wszystkim krajami sąsiedztwa Wschodniego i Bałkanów Zachodnich oraz zapewnienie im wsparcia w dziedzinie cyfrowej” – powiedział minister i zachęcił UE do objęcia przywództwa w kształtowaniu międzynarodowego podejścia do tych zagrożeń przy jednoczesnym zapewnieniu wszechstronnego poszanowania podstawowych praw i wolności.

   Podczas Rady zatwierdzono konkluzje w sprawie dyplomacji cyfrowej, w których podkreślona została konieczność uwzględnienia najnowszych zagrożeń dla UE w przestrzeni cyfrowej, odpowiednio reagować na manipulacje państw trzecich za pomocą wspólnych środków i instrumentów polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

    

   Zdjęcia Rady Unii Europejskiej.

    

   Prenumerata wiadomości

   Captcha