Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

LIETUVA JT SAUGUMO TARYBOJE RAGINO AKTYVIAU KOVOTI SU NUSIKALTIMAIS PRIEŠ MOTERIS

Sukurta 2012.12.03 / Atnaujinta 2012.12.03 16:55

JT Saugumo Tarybos debatuose „Moterys, taika ir saugumas“ lapkričio 30 dieną Lietuva ragino kovoti su nusikaltimų prieš moteris ir mergaites nebaudžiamumu, stiprinti moterų vaidmenį taikos procesuose ir pokonfliktiniame atkūrime, efektyviau ginti visuomeninių moterų organizacijų aktyvistes.

Lietuvos ambasadorė Jungtinėse Tautose Raimonda Murmokaitė pabrėžė būtinybę kovoti su tokio pobūdžio nusikaltimų nebaudžiamumu ir nuosekliau įgyvendinti moterų vaidmenį taikos ir pokonfliktinio atkūrimo procesuose stiprinančias Saugumo Tarybos rezoliucijas.

„Mes privalome veiksmingiau ginti moteris-žmogaus teisių gynėjas, dažnai susiduriančias su smurtu bei prievarta, ir efektyviau kovoti su tokiu nusikaltimų nebaudžiamumu“, – sakė R. Murmokaitė.

Šių metų debatuose išskirtinis dėmesys skirtas visuomeninių moterų organizacijų vaidmeniui užkertant kelią konfliktams ir atkuriant taiką.

Lietuva pakvietė JT atstovus, taikos palaikymo ir politinės misijas reguliariai konsultuotis su moterų organizacijomis, padedant joms lygiomis teisėmis dalyvauti taikos derybose, pokonfliktiniame atkūrime ir rinkimų procesuose.

Siekdama įgyvendinti JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1325 dėl moterų, taikos ir saugumo, Lietuva 2011 m. gruodį patvirtino Nacionalinį priemonių planą, kurį rengiant buvo konsultuojamasi su visuomeninėmis moterų organizacijomis.

Jame numatomi tikslai, uždaviniai ir konkrečios rezoliucijos įgyvendinimo priemonės, kuriomis siekiama šviesti visuomenę moterų ir vyrų lygių galimybių klausimais, užtikrinti adekvatų į operacijas ir misijas vykstančių ekspertų mokymą šiose srityje, aktyviau bendradarbiauti su nevyriausybinėmis moterų organizacijomis, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, akademinėmis institucijomis.

Ambasadorė taip pat ragino įtraukti geriausią moterų teisių apsaugos praktiką į šalių karinių pajėgų elgesio kodeksus, derybose kvietė paremti Prekybos ginklais sutarties projekto nuostatą, draudžiančią valstybėms eksportuoti ginklus, kuriais gali būti daromi nusikaltimai prieš moteris ir vaikus.

Lietuva pasirengusi toliau aktyviai dirbti moterų, taikos ir saugumo klausimais tapusi nenuolatine JT Saugumo Tarybos nare 2014–2015 m. Kandidatūrą 2013 m. vyksiantiems rinkimams Lietuva yra pateikusi dar 1996 metais.