Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

JUNGTINIŲ TAUTŲ SAUGUMO TARYBOJE LIETUVA RAGINA UŽ SEKSUALINĘ PRIEVARTĄ KONFLIKTŲ METU TAIKYTI BAUDŽIAMĄJĄ ATSAKOMYBĘ

Sukurta 2013.06.24 / Atnaujinta 2013.06.25 08:14

Užsienio reikalų viceministras Neris Germanas, birželio 24 d. dalyvaujantis  JT Saugumo Tarybos debatuose dėl efektyvaus teisingumo priemonių taikymo už seksualinius nusikaltimus konfliktų metu, pabrėžė būtinybę Saugumo Tarybai vystyti stipresnes stebėjimo ir raportavimo sistemas ir remti ankstyvas nacionalines kompensacijų užtikrinimo programas.

„Norint sustabdyti nebaudžiamumą, būtinos ilgalaikės ir visapusiškos nacionalinio lygmens pastangos siekiant užtikrinti baudžiamąjį persekiojimą už lytinę prievartą konfliktų metu ir paramą šiuos nusikaltimus išgyvenusiems asmenims”, - pabrėžė užsienio reikalų viceministras.

N. Germanas atkreipė dėmesį ir į nacionalinių veiksmų planų dėl JT Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325 įgyvendinimo svarbą. Lietuvos nacionaliniame veiksmų plane, patvirtintame 2011 m. gruodžio mėnesį, numatyta daug priemonių, skirtų skatinti visavertį moterų vaidmenį švietimo, ryšių plėtojimo ir įgūdžių tobulinimo priemonėmis. Su šiuo planu tiesiogiai susijusios ir Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo programos, kuriose atsispindi ir lyčių lygybės elementas. Viceministras pabrėžė, kad Lietuva ryžtingai pasisakė, jog į sutarties dėl prekybos ginklais privalomus ginklų eksporto  vertinimo kriterijus būtų įtraukta ir lytinė prievarta ir smurtas prieš moteris ir vaikus.

Viceministras N. Germanas paragino Saugumo Tarybą kovojant su vis dar paplitusiu nebaudžiamumu dėl lytinės prievartos nuosekliai pasitelkti visas jos turimas priemones, įskaitant tyrimo komisijų kūrimą, individualių tikslinių sankcijų taikymą ir bylų perdavimą Tarptautiniam baudžiamajam teismui.

Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutas pripažino seksualinės prievartos nusikaltimus nusikaltimais žmoniškumui. JT Saugumo Taryba savo rezoliucijose  Nr. 1820, 1888 ir 1960 įtvirtino nuostatą, kad prievartavimai ir kitos seksualinės prievartos formos gali turėti ir karo nusikaltimų požymių. 2012 m. rugsėjo  mėn. JT Generalinis sekretorius paskyrė Haja Zainab Hawa Bangura  specialiąja atstove  seksualinės prievartos konfliktų metu klausimais.

Lietuva siekia tapti nenuolatine JT Saugumo Tarybos nare 2014-2015 m. Esame vieninteliai Rytų Europos grupės kandidatai artėjančiuose rinkimuose 2013 m. spalio mėn.