Kazachstanas

Sukurta 2014.01.24 / Atnaujinta 2019.09.10 10:38
 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kazachstano Respublikos Vyriausybės oro susisiekimo sutartis
  Air services Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Kazakhstan
  Vilnius, 1993.07.21
  Įsigaliojo 1993.12.03
  "V.Ž." - 1994 Nr.19
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kazachstano Respublikos Vyriausybės Susitarimas dėl geležinkelių susisiekimo ir bendradarbiavimo geležinkelių transporto srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Kazakhstan on railway communication and cooperation in the field of railway transport
  Vilnius, 1993.07.21
  Įsigaliojo 1993.12.03
  "V.Ž." - 1994 Nr.19
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kazachstano Respublikos Vyriausybės Susitarimas dėl keleivių ir krovinių tarptautinių vežiojimų automobiliais
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Kazakhstan on international carriage of passengers and goods by roads
  Vilnius, 1993.07.21
  Įsigaliojo 1993.12.03
  "V.Ž." - 1994 Nr.19
 4. Sutartis tarp Lietuvos Respublikos ir Kazachstano Respublikos dėl tarpusavio supratimo ir bendradarbiavimo
  Treaty between the Republic of Lithuania and the Republic of Kazakhstan on mutual understanding and cooperation
  Almata, 1993.11.07
  Įsigaliojo 1996.03.13
  "V.Ž." - 1996 Nr.29
 5. Lietuvos ir Kazachstano deklaracija
  Declaration by Lithuania and Kazakhstan
  Vilnius, 1994.08.09
  "V.Ž." - 1994 Nr.64
 6. Protokolas dėl Lietuvos uostų naudojimo perdirbant ir transportuojant Kazachstano krovinius
  Protocol concerning the Lithuanian seaports using for the reprocessing and transportation of Kazakhstan's cargoes
  Klaipėda, 1994.08.10
 7. Lietuvos Respublikos ir Kazachstano Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Kazakhstan on legal assistance and legal relations in civil, family and criminal cases
  Vilnius, 1994.08.09
  Įsigaliojo 1999.04.08
  "V.Ž." - 1998 Nr.51
 8. Lietuvos Respublikos ir Kazachstano Respublikos sutarties dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose protokolas
  Protocol to the Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Kazakhstan on legal assistance and legal relations in civil, family and criminal cases
  Almata, 1997.03.07
  Įsigaliojo 1999.04.08
  "V.Ž." - 1998 Nr.51
 9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Banko bei Kazachstano Respublikos Vyriausybės ir Kazachstano Respublikos Nacionalinio Banko susitarimas dėl Lietuvos Respublikos ir Kazachstano Respublikos ūkio subjektų atsiskaitymų
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Bank of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Kazakhstan and the National Bank of the Republic of Kazakhstan concerning the accounts of the entities of the Republic of Lithuania and the Republic of Kazakhstan
  Almata, 1994.09.15
  Įsigaliojo 1994.09.15
  "V.Ž." - 1994 Nr.78
 10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kazachstano Respublikos Vyriausybės sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Kazakhstan on the promotion and reciprocal protection of investments
  Almata, 1994.09.15
  Įsigaliojo 1995.05.25
  "V.Ž." - 1996 Nr.20
 11. Lietuvos Respublikos ir Kazachstano Respublikos sutartis dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų išvengimo
  Convention between the Republic of Lithuania and the Republic of Kazakhstan for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital
  Almata, 1997.03.07
  Įsigaliojo 1997.12.11
  "V.Ž." - 1997 Nr.106
 12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kazachstano Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Kazakhstan on trade and economic cooperation
  Almata, 1997.03.07
  Įsigaliojo 1998.09.01
  Susitarimo 2, 3, 12 ir 13 straipsniai negalioja nuo 2004 05 01
  "V.Ž." - 1998 Nr.59
 13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kazachstano Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo standartizacijos, metrologijos ir sertifikacijos srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Kazakhstan on cooperation in the field of standardization, metrology and certification
  Almata, 1997.03.07
  Įsigaliojo 1998.11.24
  "V.Ž." - 1998 Nr.110
 14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kazachstano Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl transporto ir kitų paslaugų teikimo, vežant Kazachstano Respublikos krovinius tranzitu per Klaipėdos valstybinį jūrų uostą
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Kazakhstan on transport and transport related services rendered to the freight of the Republic of Kazakhstan in transit through the Klaipėda state seaport
  Almata, 1997.03.07
  Įsigaliojo 2000.01.08
  "V.Ž." - 1999 Nr.109
 15. Bendras pareiškimas dėl tolesnės Lietuvos Respublikos ir Kazachstano Respublikos draugiškų santykių ir bendradarbiavimo plėtros
  Joint Statement on further development of friendly relations and cooperation between the Republic of Lithuania and the Republic of Kazakhstan
  Astana, 2000.05.11
 16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kazachstano Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo turizmo srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Kazakhstan on cooperation in the field of tourism
  Astana, 2000.05.11
  Įsigaliojo 2000.11.08
  "V.Ž." - 2000 Nr.108
 17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kazachstano Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su organizuotu nusikalstamumu, neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta, terorizmu ir kitais nusikaltimais
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Kazakhstan on cooperation in combating organised crime, illegal drug and psychotropic substances trafficking, terrorism and other crimes
  Astana, 2000.05.11
  Įsigaliojo 2001.08.21
  "V.Ž." - 2001 Nr.75
 18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kazachstano Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo ir tarpusavio pagalbos muitinės veiklos srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Kazakhstan on cooperation and mutual assistance in the field of custom matters
  Astana, 2000.05.11
  Įsigaliojo 2001.04.12
  "V.Ž." - 2001 Nr.19
 19. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kazachstano Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su mokesčių įstatymų pažeidimais
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Kazakhstan on Co-operation in Combat against Violations of Laws in the Field of Taxation
  Vilnius, 2001.04.05
  Įsigaliojo 2002.04.30
  "V.Ž." - 2002 Nr.45
 20. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kazachstano Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl vizų režimo panaikinimo diplomatinių pasų turėtojams
  Astana, 2009-06-08.
  Įsigliojo 2012-05-17.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. kovo 28 d. nutarimu Nr. 339.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 2012 m. Nr. 42-2045.
 21. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kazachstano Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, kultūros ir meno srityse
  Astana, 2011-10-06.
  Įsigaliojo 2013-12-09.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-02-29 nutarimu Nr. 232.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2013 m. Nr. 130-6629.
 22. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kazachstano Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl asmenų readmisijos
  Astana, 2011-10-06.
  Įsigalioja 2015-09-24.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2012 m. lapkričio 6 d. įstatymu Nr. XI-2364.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2012 m. Nr. 136-6974.

 23. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kazachstano Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Kazakhstan on Mutual Protection of Classified Information
  Astana, 2015-05-19.
  Įsigalioja 2018-03-22.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2016 m. birželio 2 d. įstatymu Nr. XII-2407.
  Skelbtas TAR, 2016-06-14, i. k. 2016-16599.

 24. Lietuvos Respublikos ir Kazachstano Respublikos sutartis dėl asmenų, kuriems paskirta laisvės atėmimo bausmė, ir asmenų, kuriems pritaikytos priverčiamosios medicinos priemonės, perdavimo
  Vilnius, 2017-04-24.
  Įsigaliojo 2019-08-22.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2017 m. spalio 10 d. įstatymu Nr. XIII-663.
  Skelbta TAR, 2017-11-17, i. k. 2017-18234.