Argentina

Sukurta 2014.01.23 / Atnaujinta 2019.03.04 10:58
 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Argentinos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Argentine Republic on the Promotion and Reciprocal Protection of Investments
  Buenos Airės, 1996-03-14.
  Įsigaliojo 1998-09-01.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1996 m. liepos 11 d. įstatymu Nr.I-1478.
  Skelbta „Valstybės žiniose“- 1998 m. Nr. 79-2219.
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Argentinos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl vizų panaikinimo asmenims, turintiems piliečio pasus
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Argentine Republic on Suppression of Visas in Ordinary Passports
  Buenos Airės, 2003-10-31.
  Įsigaliojo 2003-12-31.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 7-132.
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Argentinos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl vizų režimo panaikinimo asmenims, turintiems diplomatinius ir oficialiuosius ar tarnybinius pasus
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Argentine Republic on Visa Requirement Suppression for Holders of Diplomatic and Official or Service Passports
  Buenos Airės, 2003-10-31.
  Įsigaliojo 2004-01-28.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 26-806.
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Argentinos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo, turizmo ir sporto srityse
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Argentina on Cooperation in the Fields of Culture, Education, Tourism and Sport
  Buenos Airės, 2008-07-18.
  Įsigaliojo 2014-07-28.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 5 d. nutarimu Nr. 1143.
  Skelbtas TAR, 2014-07-16, i.k. 2014-10280.

 5. Lietuvos Respublikos ir Argentinos Respublikos susitarimas dėl ekonominio bendradarbiavimo
  Agreement on Economic Cooperation between the Republic of Lithuania and the Aregentine Republic
  Buenos Airės, 2018-07-13.
  Įsigaliojo 2019-02-18.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1366.
  Skelbtas TAR, 2019-01-30, i. k. 2019-01369.