Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Lietuvos Respublikos ambasada Latvijos Respublikoje skelbia atranką į laisvą sekretorės (-iaus) pareigybę

Sukurta 2019.04.16 / Atnaujinta 2019.04.16 08:00

Planuojama darbo pradžia: 2019 m. birželio 19 d.

Darbo vieta: Lietuvos Respublikos ambasada Latvijos Respublikoje, Rūpniecibas gatvė 24, Ryga, Latvija

Darbo aprašymas:

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. padeda ambasados vadovui ar priskirtam darbuotojui;
 2. atsiliepia telefonu, administruoja skambučius;
 3. teikia bendrojo pobūdžio informaciją interesantams telefonu, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;
 4. pagal kompetenciją susirašinėja su užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis ir kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis;
 5. registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, kopijuoja ir siunčia dokumentus, tvarko protokolinę korespondenciją ir vykdo kitas dokumentų valdymo funkcijas;
 6. pagal kompetenciją rengia raštus, lydraščius, notas ir kitus dokumentus ar jų projektus;
 7. formuoja ambasados dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą bei tvarko archyvą;
 8. stebi žiniasklaidos pranešimus, platina ambasados pranešimus žiniasklaidoje;
 9. platina Lietuvos Respublikos institucijų, įstaigų, įmonių pateiktą informaciją;
 10. atnaujina ir skelbia informaciją ambasados interneto puslapyje, socialinių tinklų paskyrose;
 11. atlieka vertimus raštu;
 12. sudaro ir nuolat pildo ambasados kontaktinių asmenų sąrašą;
 13. padeda tvarkyti diplomatinio pašto ir diplomatinių krovinių siuntimą ir priėmimą;
 14. prisideda prie susitikimų, renginių, priėmimų, vizitų organizavimo ir aptarnavimo;
 15. vykdo kitus ambasados vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. mokėti lietuvių ir latvių kalbas ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu, rusų ir anglų kalbas – ne žemesniu kaip pažengimo vartotojo lygmens B1 lygiu;
 3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
 4. išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
 5. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
 6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 7. nekelti abejonių dėl asmens patikimumo.

Papildoma informacija: su darbuotoju būtų sudaroma terminuota darbo sutartis.

Planuojama darbo pradžia: 2019 m. birželio 19 d.

Darbo vieta: Lietuvos Respublikos ambasada Latvijos Respublikoje, Rūpniecibas gatvė 24, Ryga, Latvija

Kontaktinė informacija pasiteirauti: +371 67321046, [email protected]

Motyvacinį prašymą ir gyvenimo aprašymą (CV) siųsti iki 2019 m. balandžio 19 d. 12 val. adresu el. pašto adresu [email protected]

 

 

Naujienlaiškio prenumerata