Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Lietuvos Respublikos ambasada Latvijos Respublikoje skelbia atranką į laisvą sekretorės (-iaus) pareigybę

Sukurta 2018.10.01 / Atnaujinta 2018.10.01 09:40
  Lietuvos Respublikos ambasada Latvijos Respublikoje skelbia atranką į laisvą sekretorės (-iaus) pareigybę

  Lietuvos Respublikos ambasada Latvijos Respublikoje skelbia atranką į laisvą sekretorės (-iaus) pareigybę

  Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  1. Padeda ambasados vadovui ar priskirtam darbuotojui;
  2. Atsiliepia telefonu, administruoja skambučius;
  3. Teikia bendrojo pobūdžio informaciją interesantams telefonu, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;
  4. Pagal kompetenciją susirašinėja su užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis ir kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis;
  5. Registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, kopijuoja ir siunčia dokumentus, tvarko protokolinę korespondenciją ir vykdo kitas dokumentų valdymo funkcijas;
  6. Pagal kompetenciją rengia raštus, lydraščius, notas ir kitus dokumentus ar jų projektus;
  7. Formuoja ambasados dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą bei tvarko archyvą;
  8. Stebi žiniasklaidos pranešimus, platina ambasados pranešimus žiniasklaidoje;
  9. Platina Lietuvos Respublikos institucijų, įstaigų, įmonių pateiktą informaciją;
  10. Atnaujina ir skelbia informaciją ambasados interneto puslapyje, socialinių tinklų paskyrose;
  11. Atlieka vertimus raštu;
  12. Sudaro ir nuolat pildo ambasados kontaktinių asmenų sąrašą;
  13. Padeda tvarkyti diplomatinio pašto ir diplomatinių krovinių siuntimą ir priėmimą;
  14. Prisideda prie susitikimų, renginių, priėmimų, vizitų organizavimo ir aptarnavimo;
  15. Vykdo kitus ambasados vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

  Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

  1. Turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
  2. Mokėti lietuvių ir latvių kalbas ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu, rusų ir anglų kalbas – ne žemesniu kaip pažengimo vartotojo lygmens B1 lygiu;
  3. Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
  4. Išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
  5. Gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
  6. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
  7. Nekelti abejonių dėl asmens patikimumo.

  Papildoma informacija: su darbuotoju būtų sudaroma terminuota darbo sutartis iki kitas darbuotojas grįš iš tikslinių atostogų.

  Planuojama darbo pradžia: 2018 m. gruodžio 10 d.

  Darbo vieta: Lietuvos Respublikos ambasada Latvijos Respublikoje, Rūpniecibas gatvė 24, Ryga, Latvija

  Kontaktinė informacija pasiteirauti: +371 67321046, [email protected]

  Motyvacinį prašymą ir gyvenimo aprašymą (CV) siųsti iki 2018 m. spalio 15 d. adresu el. pašto adresu: [email protected]

  Naujienlaiškio prenumerata