Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Ambasados patalpas papuošė Marijonos Sinkevičienės tekstilės paroda „Atmintis“/ Vēstniecības telpas izrotāja Marijonas Sinkevičienes tekstilizstāde „Atcere“

Sukurta 2018.05.07 / Atnaujinta 2018.05.07 11:50
  Ambasados patalpas papuošė Marijonos Sinkevičienės tekstilės paroda „Atmintis“/ Vēstniecības telpas izrotāja Marijonas Sinkevičienes tekstilizstāde „Atcere“

  Tekstilininkė  Marijona Sinkevičienė gimė Tauragėje, gyvena ir kuria Kaune.

  Apie savo parodą autorė sako: „Darbai - apie mūsų tautos istoriją, įvykius, kuriuos Lietuva patyrė: Lietuvos valstybingumo 100-metis, atkurta Nepriklausomybė, Sausio 13-oji .“

  Gobelenuose autorė įvairiomis faktūromis, tradicinių liaudies raštų ornamentika ir spalvomis, tačiau juos modernizuodama, išaudė Lietuvos himno, dainos „Lietuva brangi“, šv. Pranciškaus maldos eilutes, šiuolaikine tekstilės kalba kviesdama dialogui apie istorinę atmintį ir jos kaitą.

  ***

  Tekstilmāksliniece  Marijona Sinkevičiene dzimusi Tauragē, dzīvo un strādā Kauņā.

  Par savu izstādi autore saka: „Darbi – par mūsu tautas vēsturi, notikumiem, kurus Lietuva piedzīvojusi: Lietuvas valstiskuma simtgade, atjaunotā Neatkarība, 13. janvāris.“

   Gobelēnos autore ar dažādām faktūrām, ar tautisko rakstu tradicionālajiem ornamentiem un krāsām, tos modernizējot, ir noaudusi Lietuvas himnas, dziesmas „Lietuva dārgā“, Sv. Franciska lūgšanas rindas, ar mūsdienu tekstilvalodu aicinājusi uz dialogu par vēsturisko atceri un tās pārmaiņām.

  Naujienlaiškio prenumerata