Pilietybė

Sukurta 2014.08.04 / Atnaujinta 2014.08.12 11:55

Lietuvos Respublikos pilietybė – asmens nuolatinis teisinis ryšys su Lietuvos Respublika, grindžiamas abipusėmis teisėmis ir pareigomis.

Prašymų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės teikimas

Lietuvos Respublikos pilietybės klausimai nagrinėjami tik pagal pačių asmenų rašytinius prašymus. Vaikų, neturinčių 18 metų, ir neveiksnių asmenų prašymus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės paduoda jų atstovai.

Asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikoje, prašymus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės teikia per teritorinę policijos įstaigą pagal asmens gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje.

Užsienyje gyvenantys asmenys tokius prašymus teikia per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas arba per Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (Vilnius, L. Sapiegos g. 1).

Daugiau informacijos Lietuvos Respublikos Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos VRM interneto svetainėje. Su Lietuvos Respublikos Pilietybės įstatymu galite susipažinti čia.

Dokumentai, kuriuos turite pateikti vaiko, turinčio Latvijos Respublikos (arba kitos valstybės) pilietybę (jei vienas iš vaiko tėvų yra Lietuvos Respublikos pilietis) Lietuvos Respublikos pilietybei įgyti: 

  • laisvos formos prašymas nagrinėti Lietuvos Respublikos pilietybę;
  • vaiko Latvijos Respublikos pasas;
  •  vaiko gimimo liudijimas (jeigu vaikas gimė Latvijoje ir jam išduotas Latvijos Respublikos gimimo liudijimas, turite gauti lietuvišką gimimo liudijimą)
  •  tėvų pasus (jei vienas iš tėvų miręs - mirties liudijimą su vertimu į lietuvių kalbą ir notariškai patvirtintu vertėjo parašu).

DĖMESIO:

Pilietybės klausimas skubiai nesprendžiamas (pilietybei pateikti dokumentai yra nagrinėjami iki pusės metų).

Asmenys dėl Lietuvos Respubliko pilietybės konsultuojami, dokumentai priimami kiekvieną darbo dieną nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 9:00 iki 12:00 val.

SVARBU:

  • dokumentų nuorašai, jeigu jie pateikiami be originalų, privalo būti patvirtinti notaro.
  • užsienio valstybėje išduoti dokumentai turi būti patvirtinti įstatymuose numatyta tvarka ir išversti į lietuvių kalbą, vertėjo parašas turi būti patvirtintas notariškai. Pastaba: nuo legalizavimo ar tvirtinimo Apostille atleidžiami visi oficialūs dokumentai, išduoti Baltarusijos, Estijos, Latvijos, Moldovos Respublikose, Ukrainoje ir Rusijos Federacijoje.
  • ambasada dokumentų neverčia.

Naujienlaiškio prenumerata