Leidimai gyventi Lietuvoje

Sukurta 2014.08.12

Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje - tai dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje jame nurodytą laiką. Paprastai leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išduodamas užsieniečiui, kuris nėra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, vieneriems metams, tačiau gali būti išduotas ir trumpesniam laikui. Lietuvių kilmės asmenims ir užsieniečiams, išsaugojusiems teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę, leidimas laikinai gyventi išduodamas penkeriems metams. Daugiau informacijos rasite čia.

Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje - tai dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje ir patvirtinantis užsieniečio nuolatinio gyventojo statusą. Daugiau informacijos rasite čia.

Naujienlaiškio prenumerata