Vīzas un uzturēšanās atļaujas

Sukurta 2019.10.23

Ja esat Eiropas Savienības pilsonis, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts pilsonis vai ES pilsoņa ģimenes loceklis vai cita persona, kurai saskaņā ar ES tiesību aktiem ir tiesības uz brīvu pārvietošanos ES, ieceļojot Lietuvā vai pie ES pilsoņa vai Lietuvas pilsoņa, kurš ir izmantojis tiesības uz brīvu parvietošanos ES, varat uzturēties Lietuvas Republikā ne ilgāk kā 3 mēnešus no pirmās ieceļošanas dienas.

Ja neesat ES pilsonis un:

plānojat apmeklēt Lietuvas Republiku ne ilgāk kā 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā, jūs varat ieceļot:

  • uz bezvīzu režīma pamata, ja uz jums attiecas bezvīzu ieceļošanas kārtība;
  • ar derīgu Šengenas vīzu, ja uz jums neattiecas bezvīzu ieceļošanas kārtība.

Detalizētāka informācija

Ja vēlaties uzturēties ilgāk kā 90 dienas 180 dienu laikposmā, ir nepieciešama:

  • nacionālā vīza
  • vai termiņuzturēšanās atļauja.

Detalizētāka informācija

Ja vēlaties ieceļot Lietuvā, lai strādātu:

  • Ja plānojat strādāt Lietuvā ne ilgāk kā gadu, jūs varat saņemt nacionālo vīzu.
  • Ja plānojat uzturēties ilgāk, jums vajadzētu izvēlēties termiņuzturēšanās atļauju.

Detalizētāka informācija

Lai saņemtu nacionālo vīzu, jums jāvēršas:

  • Migrācijas departamenta Viļņas, Kauņas vai Klaipēdas filiālēs, ja jūs likumīgi uzturaties Lietuvā.

Lēmumu par nacionālās vīzas izsniegšanu pieņem 15 kalendāro dienu laikā pēc visu dokumentu iesniegšanas. Atsevišķos gadījumos šo laikposmu var pagarināt līdz  30 kalendārajām dienām. Izņēmuma kārtā, ja ir nepieciešami papilddokumenti, šo laikposmu var pagarināt līdz 60 kalendārajām dienām.

Naujienlaiškio prenumerata