Notariālas darbības

Sukurta 2019.10.23 / Atnaujinta 2020.12.18 12:55

Lietuvas Republikas konsulārās amatpersonas veic šādas notariālās darbības:

 1. apstiprina testamentus;
 2. apstiprina pilnvaras;
 3. apstiprina iesniegumus par paternitātes atzīšanu;
 4. apstiprina iepriekšējos norādījumus;
 5. apstiprina līgumus par palīdzību lēmumu pieņemšanā;
 6. apstiprina laulātā un līdzīpašnieku rakstveida piekrišanu darījumu sastādīšanai;
 7. apstiprina kopīpašnieku iesniegumus par pirmtiesībām pirkt pārdodamās kopīpašuma daļas;
 8. apstiprina iesniegumus par atteikšanos no mantojuma;
 9. apliecina dokumentu norakstu un to izrakstu īstumu;
 10. apliecina dokumentos paraksta īstumu;
 11. apliecina faktu, ka fiziska persona ir dzīva un atrodas noteiktā vietā;
 12. pieņem glabāšanā personiskos testamentus;
 13. apstiprina dokumentu iesniegšanas laiku;
 14. veic citas likumā paredzētās notariālās darbības.

Notariālas darbības tiek veiktas tikai pēc personas identitātes noteikšanas, tāpēc ir nepieciešams konsulārajai amatpersonai uzrādīt derīgu personu apliecinošu dokumentu (Lietuvas Republikas pasi, Lietuvas Republikas pilsoņa pasi, ID karti vai Lietuvas Republikā izsniegtu vadītāja apliecību).

Lietuvas Republikas pilsoņi, kas dzīvo Latvijas Republikā, var arī vērsties pie jebkura Latvijas zvērināta notāra (Latvijas zvērināt notari), lai veiktu notariālas darbības.

Tulkojuma īstuma apliecināšana: vēstniecībā dokumentus netulko. Par šo pakalpojumu lūdzam sazināties ar tulkošanas birojiem.

Naujienlaiškio prenumerata