How to find us?

Tel. +371 67 321 519, +371 67 320 919 (Konsulinis skyrius)
Fax +371 67 321 589
E-mail

Ārkārtas situācijas

Created: 2019.10.25

Dabas katastrofas, katastrofas, terora aktu, masu nekārtību, kara vai bruņota konflikta gadījumā vai šādai situācijai draudot, konsulārā amatpersona, iespēju robežās, uztur pastāvīgu kontaktu ar cietušo Lietuvas Republikas pilsoni un palīdz viņam sazināties ar laulāto vai tuviniekiem, vai ar pilsoņa norādīto personu Lietuvā.

Ja ārvalsts teritorijā pastāv draudi Lietuvas Republikas pilsoņa dzīvībai vai drošībai, konsulārā amatpersona ar Lietuvas Republikas pilsoņa piekrišanu, palīdz organizēt viņa un viņa ģimenes locekļu, kuri nav ES pilsoņi, evakuāciju no krīzes zonas uz tuvāko drošo zonu.

Subscribe to our newsletters