How to find us?

Tel. +371 67 321 519, +371 67 320 919 (Konsulinis skyrius)
Fax +371 67 321 589
E-mail

Notariālas darbības

Created: 2019.10.25

Vēstniecības konsulārā amatpersona Lietuvas pilsoņiem var sniegt tikai šādas notariālās darbības:

  • apliecināt noraksta pareizību  (jāiesniedz dokumenta oriģināls);
  • apliecināt paraksta īstumu dažādos iesniegumos, lūgumos;
  • veikt citas notariālas darbības, kas nav pretrunā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem.

Notariālas darbības tiek veiktas tikai pēc personas identitātes noteikšanas, tāpēc ir nepieciešams konsulārajai amatpersonai uzrādīt derīgu personu apliecinošu dokumentu (Lietuvas Republikas pasi, Lietuvas Republikas pilsoņa pasi, ID karti vai Lietuvas Republikā izsniegtu vadītāja apliecību).

Lietuvas Republikas pilsoņi, kas dzīvo Latvijas Republikā, var arī vērsties pie jebkura Latvijas zvērināta notāra (Latvijas zvērināt notari), lai veiktu notariālas darbības.

Tulkojuma īstuma apliecināšana: vēstniecībā dokumentus netulko. Par šo pakalpojumu lūdzam sazināties ar tulkošanas birojiem.

Subscribe to our newsletters