How to find us?

Tel. +371 67 321 519, +371 67 320 919 (Konsulinis skyrius)
Fax +371 67 321 589
E-mail

Konsulāro izziņu izdošana

Created: 2019.10.25

Vēstniecības konsulārā amatpersona var izsniegt konsulāro izziņu par konsulārajai amatpersonai zināmiem faktiem, kas balstīti uz Lietuvas likumiem, Lietuvas iestāžu reģistriem u.c.

Konsulāro izziņu varam izsniegt lietuviešu, latviešu un/vai angļu valodā. Konsulārā izziņa ir derīga bez legalizācijas. Parasti tiek izsniegtas konsulārās izziņas par sodāmību Lietuvā, par ģimenes stāvokli u.c.

Lai pieprasītu konsulāro izziņu, ir jāiesniedz:

  • Lūgums, kurā jānorāda vārds, uzvārds, Lietuvas personas kods, dzīvesvietas adrese,  tālruņa numurs un e-pasta adrese, pieprasītās izziņas veids, kādam nolūkam izziņa tiek pieprasīta un kādai iestādei tā tiks iesniegta, kādā valodā izziņu vēlaties saņemt, pieteikuma datums un jūsu paraksts.
  • Pase. Ja lūgumu sūtiet pa pastu, notariāli apliecināta pases kopija.
  • Konsulārā nodeva.

Subscribe to our newsletters