How to find us?

Tel. +371 67 321 519, +371 67 320 919 (Konsulinis skyrius)
Fax +371 67 321 589
E-mail

Civilstāvokļa aktu reģistrācija

Created: 2019.10.25 / Updated: 2020.12.18 12:57

Konsulārā amatpersona var reģistrēt Lietuvas Republikas pilsoņu dzimšanu, laulību un miršanas faktu saskaņā ar Lietuvas Republikas civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumu.

Konsulārā amatpersona vai pilnvarots darbinieks pieņem Lietuvas Republikas pilsoņu, kas pastāvīgi dzīvo ārvalstī, lūgumus vārda un uzvārda maiņai, labot, grozīt, papildināt vai anulēt civilstāvokļa aktu ierakstus, atjaunot nesaglabātos civilstāvokļa aktu ierakstus un nosūta tos Lietuvas Republikas dzimtsarakstu iestādēm.

Lūgumus civilstāvokļa aktu reģistrēšanai var iesniegt Lietuvas Republikas dzimtsarakstu nodaļām tieši tiešsaistē, pieslēdzoties dzimtsarakstu pakalpojumu informācijas sistēmai MEPIS (https://mepis.registrucentras.lt).

Detalizētāka informācija

Subscribe to our newsletters